top of page

Različitosti koje nas (ne)definiraju?

Zamislite svijet u kojem smo svi isti, gdje nema razlika koje nas čine jedinstvenima. Bila bi to dosadna stvarnost, zar ne? Različitosti su ono što nas čini zanimljivima, što nas nadahnjuje i čini naše svakodnevne interakcije bogatijima. No, koliko često zastanemo da proslavimo te razlike? Koliko se trudimo istaknuti vlastitu autentičnost i prihvatiti autentičnost drugih?

U današnjem svijetu, raznolikost predstavlja ključnu komponentu našeg identiteta i iskustva. Dok istražujemo važnost prihvaćanja različitosti, sprječavanje diskriminacije i obogaćivanje naših života kroz interakciju s ljudima drugačijima od nas, konstantno se izlažemo izazovnim situacijama, kao i potencijalima koji proizlaze iz različitosti. 


Različitosti i Diskriminacija:

Rasna, vjerska, spolna, socijalna - različite vrste diskriminacije predstavljaju složene izazove s kojima se društvo suočava. Ovi oblici nepravde duboko utječu na naše društvo i pojedince, oblikujući način na koji percipiramo i tretiramo druge ljude. Kako se nositi s tim izazovima? Prilagodba zahtjeva zajednički napor i posvećenost borbi za pravdu. Važno je osvijestiti te probleme i raditi na stvaranju inkluzivnog i podržavajućeg okruženja za sve. Kroz obrazovanje, osvještavanje i promicanje jednakosti, možemo stvoriti društvo koje se temelji na poštovanju, razumijevanju i podršci za sve članove.


Interakcija i Obogaćenje:

Život s ljudima koji su različiti od nas, poput sve većeg broja imigranata u Hrvatskoj, konkretno onih koji potiču iz nama stranih kultura, mijenja naše živote na mnoge načine. Interakcija s različitim kulturama, jezicima i običajima otvara nove perspektive, potiče toleranciju i potpomaže naš osobni razvoj


Ponekad se suočavamo s razlikama koje su teško premostive, poput jezičnih ili kulturnih barijera koje mogu ometati dublje razumijevanje i komunikaciju. Međutim, upravo su ove razlike izazovne i učinkovite u poticanju dijaloga i razumijevanja.  Važno je shvatiti da je naša volja i ljubav itekako važna u prevladavanju razlika. Otvorenost uma, spremnost na kompromis i želja za dubljim razumijevanjem mogu prevladati mnoge prepreke. Između ostalog, moramo biti svjesni svojih granica i prihvatiti da postoje neke razlike koje možda nećemo moći prevladati. 


U konačnici, ljubav, poštovanje i otvorenost srca mogu nas odvesti daleko u prevladavanju razlika i izgradnji dubljih veza s ljudima koji su različiti od nas. Ključ je pronaći ravnotežu između poštivanja vlastite autentičnosti i prihvaćanja različitosti drugih, stvarajući pritom prostor za istinsku povezanost i suživot.


Poticanje Raznolikosti:

Programi poput Erasmus-a, studentskih razmjena i Work and Travel-a pružaju priliku za interakciju s ljudima različitih kultura i uvjerenja te potiču razumijevanje i poštovanje različitosti. Ovo iskustvo može biti transformacijsko, mijenjajući naše perspektive i vrijednosti. 

Jedno istraživanje provedeno na Sveučilištu u Cambridgeu analiziralo je utjecaj studijske razmjene na percepciju i stavove studenata. Rezultati su pokazali da su studenti koji su sudjelovali u programu razmjene imali znatno otvoreniji pogled na svijet, veću toleranciju prema drugim kulturama i spremnost na prihvaćanje različitosti. Ovo iskustvo potaknulo je međukulturalno razumijevanje i poštovanje među studentima, što je doprinijelo njihovom osobnom i akademskom razvoju.


Drugo istraživanje provedeno na Sveučilištu Harvard usredotočilo se na sudionike programa Work and Travel u SAD-u. Rezultati su pokazali da je većina sudionika doživjela značajne promjene u svojim stavovima i vrijednostima tijekom boravka u inozemstvu. Interakcija s ljudima različitih kultura potaknula je razvoj empatije, tolerancije i međukulturalne osjetljivosti kod sudionika, što ih je obogatilo kao osobe i oblikovalo njihov daljnji životni put.

Dodatno istraživanje provedeno na Sveučilištu Oxford ističe da su programi međunarodne razmjene povezani s povećanom razinom samopouzdanja, razvojem međuljudskih vještina te sposobnostima prilagodbe na nove i nepoznate situacije. Sudionici su izvijestili o dubokom osjećaju osobnog rasta i postignuća nakon sudjelovanja u takvim programima.

Ti podaci sugeriraju da su iskustva međunarodnih programa razmjene ključna za promicanje međukulturalnog razumijevanja i poštovanja te imaju pozitivan utjecaj na osobni razvoj i perspektive sudionika.


Toksični Odnosi i Diskriminacija:

Važno je spomenuti kako se diskriminacija može infiltrirati i u naše najintimnije odnose, stvarajući toksično okruženje. Statistike pokazuju da je diskriminacija čest uzrok nesigurnosti i stresa unutar odnosa. Osvješćivanje ovih problema i postavljanje granica ključno je za zaštitu mentalnog i emocionalnog zdravlja.


Na kraju, cilj nije da svi nužno postanemo najbolji prijatelji, već da prihvatimo jedni druge i svakodnevno radimo na tome da budemo bolji nego jučer. Samo kroz kontinuirani trud i otvorenost možemo stvoriti društvo koje slavi različitosti i izgrađuje mostove prema inkluzivnoj budućnosti. Kroz kontinuirani trud i angažman, možemo stvoriti svijet u kojem svi imaju priliku živjeti svoje živote bez straha od diskriminacije ili nepravde. 


Izvori:

- Institut za ljudska prava, "Istraživanje o diskriminaciji u Hrvatskoj", 2020.

- John Helliwell, "The Role of Friends and Family in Erasmus Student Mobility", European Educational Research Journal, 2017.

- Sue Johnson, "Hold Me Tight: Seven Conversations for a Lifetime of Love", Little, Brown Spark, 2008.


Commentaires


bottom of page