top of page

STEP-BY-STEP VODIČ ZA PRIJAVU NA ERASMUS+ STUDENTSKU RAZMJENU

Updated: Feb 28, 2023

Sveučilište u Zagrebu 13. veljače 2023. godine objavilo je Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka. Prijava na prvi pogled izgleda vrlo komplicirano, no to ne treba biti razlog za odustajanje. Nadam se da će vam ovaj vodič olakšati cijeli proces te da će vas ohrabriti na studentsku razmjenu koja je jedno nezaboravno iskustvo.


NAPOMENA: prijave na Erasmus+ studentsku razmjenu mogu se donekle razlikovati ovisno o kojem sveučilištu u Hrvatskoj se radi, no najvažnije i najtočnije informacije uvijek ćete naći na službenim internetskim stranicama pojedinog sveučilišta.


Osnovne informacije o natječaju


Prijava na Sveučilištu u Zagrebu izvodi se u dva dijela – online i fizičkom predajom dokumentacije na matični fakultet/akademiju. Bitno je zapamtiti, pogotovo za online prijavu, da imate pravo poslati samo jednu prijavu u kojoj birate do tri strana sveučilišta na koja biste htjeli ići. U slučaju da više puta pošaljete prijavu, bit ćete automatski odbijeni. Ovogodišnji je rok za oba dijela prijave na natječaj određen do 2. ožujka 2023. godine u podne, no pokušajte što prije završiti proces. Iz osobnog iskustva potvrđujem da je slanje prijave na zadnji dan stres koji vam ne treba, pogotovo ako vam još traju ispitni rokovi.


Prvi korak definitivno je detaljno pročitati tekst natječaja kao i sve privitke, a možete ih naći na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu (klikom na karticu SURADNJA – Međunarodna suradnja – Natječaji – Natječaji za razmjenu studenata). Kada dođete do svih objavljenih natječaja za razmjenu studenata, kliknite na onaj objavljen 13. veljače te pročitajte samu objavu, kao i tekst natječaja te ostale privitke. Tamo se također nalazi i popis stranih sveučilišta s kojima svaki pojedini fakultet u Zagrebu ima ugovor o razmjeni. U tekstu natječaja naći ćete i poveznicu za stranicu na kojoj se odvija online dio prijave. A ako još niste dobro upoznati sa samim Erasmus+ programom razmjene, u tekstu natječaja objašnjene su sve vrste studentskih mobilnosti kao i kategorije financijske potpore.


Potrebna dokumentacija


Za fizičku prijavu potrebno Vam je sljedeće: Europass životopis, motivacijsko pismo, prijepis dosadašnjih ocjena i potvrda o upisanom semestru u trenutku prijave te potvrda o znanju jezika na kojem se studij u inozemstvu održava. Za studente koji žele pisati završni rad na razmjeni ili su studenti s potporom za uključivanje odnosno studenti s manje mogućnosti, potrebno je priložiti nekoliko dodatnih dokumenata ili obrazaca, ovisi kojoj kategoriji pripadaju. Sve je vrlo jasno objašnjeno u tekstu natječaja na stranicama 6. i 7.


Europass životopis možete vrlo brzo i jednostavno sami napraviti. Sve što trebate jest u Google tražilicu upisati Europass CV te kliknuti na jedan od ponuđenih rezultata gdje ćete dobiti ili besplatni obrazaca životopisa koji ćete sami ispuniti ili ćete samo unijeti podatke te dobiti gotov CV. Naravno životopis treba biti na hrvatskom jeziku.


Motivacijsko pismo obično je tekst do 300 riječi u kojem se student ukratko treba predstaviti te malo detaljnije objasniti svoju motivaciju za studiranje na odabranom sveučilištu. Piše se na hrvatskom jeziku. Mali savjet je da izbjegavate generičke izraze, tipa učenje stranog jezika ili upoznavanje ljudi i kulture. Pokušajte pronaći specifične kolegije na fakultetu koji vam je prvi izbor te ukratko navedite zašto biste htjeli slušati taj kolegij i zašto vas ta tematika zanima. Navedite i neku specifičnost odabranog sveučilišta i što vam se posebno dojmilo kod njega. Bitno je dokazati da ste stvarno zainteresirani baš za to sveučilište i da ste uložili vrijeme istražujući i informirajući se o njemu.


Prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova kao i potvrdu o upisanom semestru u trenutku prijave možete dobiti u studentskoj referadi svog fakulteta/akademije. Oba dokumenta moraju biti na hrvatskom jeziku te moraju biti ovjereni.


Potvrda o znanju stranog jezika detaljnije je objašnjena u dodatku 1. natječaja. Ovisno o jeziku na kojem se izvodi studij na stranom sveučilištu, trebat će vam različita vrsta jezične potvrde. U mom slučaju dovoljna je bila potvrda matičnog fakulteta izvađena u referadi, s obzirom na to da je radni jezik na stranom sveučilištu bio engleski, koji sam kao kolegij slušala dvije akademske godine na svom fakultetu. No, najbolje je pročitati Dodatak 1. natječaja gdje ćete sigurno naći koju vrstu jezične potvrde trebate priložiti u svojoj prijavi. Bitno je napomenuti da jezičnu potvrdu također prilažete i u pdf formatu u online prijavi.


Ostale potvrde, obrasci i dokumenti za studente koji žele pisati završni rad na razmjeni ili su studenti s potporom za uključivanje (studenti s invaliditetom) odnosno studenti s manje mogućnosti (slabijeg socioekonomskog statusa) možete naći u privitcima natječaja, gdje su i detaljnije objašnjeni.


I za kraj mala preporuka


Moj je savjet da prvo dobro proučite tekst natječaja i same privitke, a zatim krenete u skupljanje dokumentacije potrebne za fizičku predaju. Dakle napišite motivacijsko pismo, izradite Europass CV, u referadi izvadite prijepis ocjena te potvrdu o upisanom semestru i nabavite potrebnu jezičnu potvrdu. Te sve dokumente isprintajte i spremite u kuvertu, no nemojte ih predati dok ne isprintate i potpuno ispunjenu online prijavu. Tek kada ispunite online prijavu i isprintate ju te se na nju potpišete, priložite ju uz ostale navedene dokumente te predajte u ured ECTS koordinatora na vašem fakultetu. Vaša prijava gotova je kada ste predali potpunu i ispravnu dokumentaciju te ispravno ispunili online prijavu (upute za ispunjavanje online prijave također se nalaze u privitku natječaja).


Nakon završene prijave čekate rezultate natječaja. Sveučilište predviđa da će na svojim mrežnim stranicama objaviti rezultate tijekom svibnja 2023. godine, zato pažljivo pratite njihove objave.Comments


bottom of page