top of page

Tko stoji iza kliničkih laboratorijskih pretraga?

Pretrage u kliničkim laboratorijima ključan su dio skoro svakog zdravstvenog pregleda. Svi smo mi barem jednom u životu od strane doktora opće prakse bili poslani na vađenje krvi, pregled mokraće, razne briseve i brojne druge preglede, ali jesmo li se ikada zapitali tko stoji iza svih tih pretraga?

Medicinska (klinička) biokemija ili laboratorijska medicina jedna je od temeljnih medicinskih znanosti. Medicinska biokemija bavi se in vitro analizom humanog biološkog materijala ispitanika (krv, plazma, urin, likvor i ostalih fizioloških uzoraka) biokemijskim i molekularno biotehnološkim metodama u svrhu utvrđivanja potencijalnog rizika pojave bolesti, potvrde ili isključenja prisutne bolesti, praćenja razvoja bolesti/učinka terapije, predikcije ishoda liječenja.

Danas se oko 70% liječničkih odluka temelji na rezultatima laboratorijskih pretraga što govori u prilog tome koliko je ova struka važna i cijenjena.


Medicinsko biokemijska djelatnost u Hrvatskoj obavlja se na zavodima za medicinsku biokemiju i laboratorijsku dijagnostiku kliničkih te općih bolnica, u medicinsko-biokemijskim laboratorijima primarne zdravstvene zaštite i privatnim medicinsko biokemijskim laboratorijima.

U domovima zdravlja postoji tzv. osnovni laboratorij, tj. laboratorij u kojem se obavljaju osnovne pretrage kao što su kompletna krvna slika, osnovni parametri krvi npr. glukoza, kalij, natrij te brojni drugi. U kliničkim bolnicama uz osnovne postoje i specijalističke pretrage.


Medicinski laboratoriji specijalizirani su za različit spektar pretraga počevši od brojnih elektrolita, enzima, proteina, lipida, vitamina, hormona pa sve do tumorskih biljega. Također su bitne i hematološke pretrage u kojima se određuje izgled i broj krvnih stanica te na temelju tih rezultata možemo donijeti zaključke o potencijalnim abnormalnostima u krvi koje mogu upućivati na razne bolesti. Koagulacija se bavi pretragama vezanim uz zgrušavanje krvi, znači koliko je vremena potrebno da naše tijelo stvori ugrušak kako npr. ne bi iskrvarili uslijed ozljede. Osim toga bavi se i svim tvarima koje sudjeluju u tom procesu, rade li one kako treba te imamo li ih dovoljno.

Pregled urina obavlja se u tri dijela: organoleptički pregled, kemijski test pomoću test-traka te mikroskopski pregled sedimenta. U sklopu tog pregleda provjerava se nalazi li se kakve neželjene čestice u krvi poput bilirubina, epitelnih stanica mokraćnog sustava i bubrega, prekomjerni broj eritrocita i leukocita, previsoka koncentracija glukoze, snižen ili povišen pH te prisutnost bakterija koje upućuju na bakterijske infekcije.


Medicinski se biokemičari ne zapošljavaju samo u kliničkim laboratorijima. Brojne su mogućnosti zapošljavanja i u području znanosti. Po završetku doktorata, brojni biokemičari svoje poslovno mjesto pronalaze u znanstvenim institutima poput Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Institut Ruđer Bošković ili se pak zapošljavaju na fakultetima.

Nešto neobičniji poslovi medicinske biokemije također obuhvaćaju i rad u forenzici pri analizi krvi, DNA, RNA i dr. što nam sve služi za identifikaciju osoba. U sklopu veterinarske medicine su također potrebni magistri medicinske biokemije u svrhu obavljanja svih analiza. Zadnjih je godinu dana jedna od najpopularnijih zdravstvenih ustanova Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević gdje magistar medicinske biokemije radi isključivo s infektivnim uzorcima.


Studij medicinske biokemije postoji samo jedan u Hrvatskoj i to na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Integrirani je studij što znači da traje 5 godina (5+0), a sačinjen je od brojnih kolegija koje čine magistra medicinske biokemija interdisciplinarnog stručnjaka u području kemije, biologije, analize, klinike te rada u laboratoriju.


Comments


bottom of page