top of page

Što stoji iza naslova: Postanite stručnjak u samo 4 dana i zaradite!

Tečajevi, seminari, konferencije, edukacije 1 na 1, sve su to pojmovi na koje nailazimo svakodnevno. Od plaćenih oglasa na društvenim mrežama do iskustava naših prijatelja ili rodbine. Moglo bi se zaključiti da trenutno postoji “boom” na tržištu obrazovnih usluga. Ponuđača je na tržištu sve više, kao i same zainteresiranosti. Međutim postavlja se pitanje: Koliko je kvalitetan tečaj kojeg pohađate? Ekonomija znanja kao imperativ za budućnost Ekonomija znanja, kao dio gospodarstva koja kroz pretvaranje informacija u znanje želi stvoriti vrijednost, predstavlja imperativ za budućnost. To potvrđuje i činjenica prelaska s važnosti tradicionalnih resursa, točnije zemlje, rada i kapital na znanje, ideje, visoku tehnologiju i informacijsko-komunikacijsku strukturu kao temeljene ekonomske resurse. I sami primjećujemo inovacije i invencije koje nadolaze. Kao da smo jučer tek počeli koristiti Facebook, dok sada neki predviđaju “pad” Facebooka uslijed utjecaja drugih, “popularnijih” društvenih mreža. Okruženje se brzo mijenja, a time i tražena znanja i vještine. PPC, SEO optimizacija, copywriting , frontend i backend jezici, samo su neki od pojmova koji nisu ni postojali prije 10 godina, a sada u ovim područjima leži najveća baza poslova. Cjeloživotno obrazovanje je današnjica, a ne samo fancy riječ koju su nam spominjali profesori. Stoga, ne možemo govoriti o razvoju bez obrazovanja. Što znaš ti, a što znam ja? Na svakome tržištu postoje oni koji su malo kvalitetniji i oni koji to uopće nisu, oni koji su jeftiniji i oni skuplji. Ni tržište obrazovnih usluga nije izuzetak. Gledajući područje koje ne obuhvaća visoko, srednjoškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje, konkurencija je značajna. Od obrazovnih centara do profesionalnih coacheva , a svi nude isto - prijenos znanja. Međutim, problem nastaje u kvaliteti samih usluga. Kako pojedinac može procijeniti kvalitetu edukacije? Ovdje se javlja tzv. informacijska asimetrija. Pretpostavimo da je polovica edukacija kvalitetna, dok druga polovica nije. Oni koji nude kvalitetnu edukacije spremni su ponuditi 100 kuna, a oni koji nude manje kvalitetne edukacije zadovoljit će se i s cijenom od 70 kuna. Jedino ponuđači imaju informacije o tome koliko je određena edukacije kvalitetna. S druge strane, kupac ne zna prepoznati onu kvalitetniju te u konačnici odabire cjenovno prihvatljiviju opciju. Naravno da ovo nije situacija koja se uvijek događa na tržištu i da cijena nije pokazatelj kvalitete (iako može biti), ali možemo se složiti oko jednog; ponuđač edukacije ima više informacija o kvaliteti usluge od kupca što dovodi do nesrazmjera. Time dolazimo do tečajeva s nepriznatim certifikatima seminara čiji sadržaj nije validan i čija je konferencija sačinjena od neprovjerenih stručnjaka. "Investirajte u tečaj kojim postajete stručnjak za marketing u samo 4 dana!" Znanje je imperativ budućnosti, a edukacije jesu sredstvo kojim se to postiže. Međutim, potrebno je filtrirati ono što je ponuđeno. Stručnost se ne postiže i vještina se ne usvaja u tjedan dana ili jednim tečajem. Potrebno je nadograđivati znanje i istraživati. Stoga, kada se susretnete s eye catching naslovima, poput “Izdvojite samo 30 minuta na webinar koji će promijeniti Vaš način razmišljanja” ili “Investirajte u tečaj kojim postajete stručnjak za marketing u samo 4 dana”, razmislite još jednom prije kupovine. #edukacija #učenje #seminar #fake #ekonomijaznanja

Što stoji iza naslova: Postanite stručnjak u samo 4 dana i zaradite!
bottom of page