top of page

Intervju s guvernerom Borisom Vujčićem

Koje vještine smatrate najvažnijima za uspjeh u ulozi guvernera HNB-a? “Prvo i najvažnije je poznavati područje, naravno monetarnu politiku - to je neupitno. Drugo je to da čovjek na toj poziciji treba biti menadžer, upravitelj centralne banke. Prema tome uz poznavanje monetarnog i bankarskog sustava, budući da smo mi u ulozi supervizora potpune su i vještine potrebne za upravljanje centralne banke.” Kako ste se Vi pripremili za ulogu guvernera HNB-a i sto smatrate najvećim izazovima u vođenju centralne banke? “Ja mogu reći da sam ja imao sreću što sam u Centralnoj banci počeo raditi relativno rano kao direktor Istraživanja, to je bilo krajem 90-ih, tako da sam tad imao priliku upoznati već poslove Centralne banke. Onda sam postao zamjenik guvernera, a tek onda guverner. Rekao bi da sam imao jedan ovako prirodan put koji mi je pomogao da se pripremim za svaki sljedeći korak. Možete li nam dati svoje viđenje budućnosti hrvatskog gospodarstva i uloge HNB-a u ostvarivanju tih ciljeva? “Ako gledamo srednjoročnu perspektivnu, nakon ulaska u Schengen i Eurozonu mislim da će gospodarstvo Hrvatske prosječno rasti više nego sama Eurozona ili Europska unija - što je dobro. A uloga HNB-a da unutar sustava eurozone, unutar Europske središnje banke doprinosi monetarnoj politici i politici nadzora nad bankama eurosustava da se očuva stabilnost cijena i gospodarstva. S obzirom na veliku odgovornost koju imate - Kako uspijete balansirati poslovne obaveze s privatnim. Što Vas opušta? Koju glazbu slušate? “To je dosta teško, nemam puno vremena, ali kad ga imam volim se baviti sportom. Tenis ili odem tu kod nas na Ekonomskom fakultetu u gym. Što se tiče glazbe stvarno sam eklektičan, slušam od klasične do bilo čega suvremenog. “ Što biste savjetovali mlađim generacijama kada je riječ o karijeri - kako doći do svog cilja? “Pa ja mislim da treba prvo imati nekakvu ideju u kojem smjeru čovjek treba ići i onda korak po korak ostvarivati tu ideju. Tu ideju ne treba imati vrlo rano, ali pri kraju studija bi valjda čovjek već trebao znati haha.

Intervju s guvernerom Borisom Vujčićem
bottom of page