top of page

Pjesmatika: Pjesme s vodom i o vodi 2

Na putu u Had rijekom Styx Tkati, tka, tkalac tanku tamnu nit. Niz tutnjajući tok teče tmurna rijeka ponornica. Tamo tiho i tužno odlazi spati, strmi teren sprati sa tvoga i moga lica. Naše tijelo je tvrdo, truplo tromo i napuhnuto. Od njega je trula rijeka, naš trbuh prazan, naši prsti crni. Samo mutne oči u sljepoći još se cakle u smrti. Na hladno korito čekaju. Tamo ćemo sniti. Tamo ćemo usnuti. Stanja vode Tekuća kao tvoje suze, raspršena kao moje misli, magla kao kad obuzmu me emocije, pesimizmi, kiša što po meni lijeva, led po kojem noga gazi, susnježica što sve mori, rosa što po lišću plazi, para što se u vis diže, snijeg što cijeli svijet pokriva, tuča što zemlju tlači, mirna voda koja sniva, divlja buran vjetar diže, pjena guta kraj što stiže. #pjesme #voda #pjesmatika #poezija #glas studenta

Pjesmatika: Pjesme s vodom i o vodi 2
bottom of page