top of page

Pravci na ekonomiji i gdje se možete zaposliti nakon diplome

O Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i smjerovima koji na njemu postoje Za početak bitno je istaknuti da se odmah prilikom odluke o upisu na Ekonomski fakultet u Zagrebu odlučujete za jedan od tri moguća studija : integrirani preddiplomski i diplomski studij poslovne ekonomije, integrirani preddiplomski i diplomski studij ekonomije, te preddiplomski stručni studij poslovne ekonomije .
Integrirani preddiplomski i diplomski studiji poslovne ekonomije ili ekonomije traju 5 godina s time da, ako se odlučite na studij poslovne ekonomije, nakon prve tri godine studija birate jedan od smjerova na tom studiju: analiza i poslovno planiranje, financije, marketing, menadžment, menadžerska informatika, računovodstvo i revizija, trgovina i međunarodno poslovanje te turizam . S time na umu, ako se odlučite za integrirani studij poslovne ekonomije, četvrtu i petu godinu studija usavršavate se za rad u određenom užem sektoru ovisno o tome koji ste od 8 ponuđenih smjerova odabrali. Nakon završetka jednog od ova dva studija stječete titulu magistra ekonomije (mag. oec.).
Nakon završetka integriranog studija poslovne ekonomije ili ekonomije stječe se pravo upisa na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij ili poslijediplomski specijalistički studij . Preddiplomski stručni studij poslovne ekonomije traje tri godine te se već prilikom upisa prve godine bira jedan od tri studijska programa: računovodstvo i revizija, trgovinsko poslovanje ili turističko poslovanje. Završetkom ovog studija stječe se titula stručni prvostupnik ili prvostupnica ekonomije (bacc. oec.) uz naznaku završenog smjera studija. Također nakon završetka ovog studija stječe se mogućnost upisa na odgovarajući dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij. Osim predstavljenih studija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, također je moguće upisati preddiplomski ili diplomski studij na engleskom jeziku. Gdje nakon faksa? Kad je u pitanju zapošljavanje, završetkom jednog od dva integrirana preddiplomska i diplomska sveučilišna studija, osoba se osposobljava za obavljanje složenih poslova ekonomskog karaktera u privatnim i javnim poduzećima te za obnašanje dužnosti u vladi i vladinim institucijama kao i u uredima državnih službi koje su vezane za poslove iz područja poslovne ekonomije i ekonomije, može se aktivno uključivati u obavljanje poslova iz područja poslovne ekonomije i ekonomije na međunarodnoj razini , prvenstveno na području EU te za samostalno pokretanje vlastitih poduzetničkih projekata i još mnogo toga. Moje iskustvo studiranja na EFZG-u Osobno studiram na Ekonomskom fakultetu, četvrta sam godina, smjer Turizam pa iz prve ruke mogu prenijeti par osobnih dojmova o smjeru. Na kolegijima koje trenutno slušam proširuju se pojmovi usvojeni na kolegiju Turizam s treće godine te se uči o djelovanju i načinu poslovanja turističkih agencija i organizacija putovanja na primjerima iz prakse i ulozi turizma u razvoju pojedinih zemalja . Profesori na smjeru se trude uključiti nas što više u zbivanja prosljeđujući nam informacije o raznim korisnim događanjima, radionicama ili udrugama koje bi nam mogle koristiti u našem profesionalnom usmjerenju i mogućnostima zaposlenja po završetku fakulteta. #ekonomija #efzg #glasstudenta

Pravci na ekonomiji i gdje se možete zaposliti nakon diplome
bottom of page