top of page

Psihološki izazovi online nastave

Posljednjih nekoliko godina, online nastava postala je neizbježna stvarnost za studente diljem svijeta. Usprkos brojnim prednostima koje pruža moderna tehnologija, poput fleksibilnosti i pristupačnosti, istovremeno donosi i izazove na psihološkom planu, posebno u kontekstu anksioznosti i procesa adaptacije. Obzirom na virtualno okruženje, studenti se suočavaju s novim dinamikama učenja koje zahtijevaju prilagodbu načina rada i samostalnost u organizaciji vlastitog vremena. Ova promjena može izazvati stres i anksioznost zbog nedostatka fizičke prisutnosti i direktne interakcije s kolegama i profesorima. No, istovremeno, pruža priliku za razvoj digitalnih vještina, samoregulacije, i autonomnosti, što su ključne kompetencije za suvremeno obrazovanje i profesionalni razvoj. Važnost podrške studenata u ovom prijelaznom razdoblju postaje ključna. Institucije visokog obrazovanja, kroz različite inicijative i programe, trebaju aktivno raditi na stvaranju poticajnog online okruženja, pružanju podrške mentalnom zdravlju te poticanju međusobne interakcije i suradnje među studentima. Ovaj proces prilagodbe na virtualno učenje također naglašava važnost razvoja resursa i strategija koji će pomoći studentima u prevladavanju izazova te izgradnji trajnih kompetencija potrebnih za uspješno savladavanje zahtjeva suvremenog obrazovanja. Studenti su suočeni s novim okruženjem učenja koje zahtijeva visok stupanj samostalnosti. To može izazvati anksioznost jer se mnogi osjećaju izgubljeno ili nesigurno u digitalnom prostoru. Gubitak spontanih razgovora, diskusija ili mogućnosti postavljanja pitanja "licem u lice" može stvoriti emocionalnu distancu, što može rezultirati manjkom podrške i razumijevanja. Ovaj aspekt digitalnog učenja naglašava važnost razvijanja virtualnih platformi za interakciju, poput online diskusija, virtualnih konzultacija i zajednica studenata, koje mogu pružiti prostor za povezivanje i dijalog te tako smanjiti osjećaj izolacije. S druge strane, proces adaptacije na online nastavu može biti ključan za suočavanje sa spomenutim izazovima. Razvoj digitalnih vještina, organizacijskih sposobnosti i samodiscipline od velike su važnosti. Studenti mogu pronaći podršku u virtualnim zajednicama, sudjelovanjem u online forumima ili grupama gdje dijele iskustva i savjete za suočavanje s anksioznošću. Sveučilišni život u Hrvatskoj , poput sveučilišnih iskustava diljem svijeta, često nosi sa sobom brojne izazove, a prelazak na online nastavu u suvremenom dobu donosi dodatnu kompleksnost i psihološke utjecaje na studente. U cilju pružanja adekvatne podrške, u Hrvatskoj postoje različite organizacije i resursi posvećeni brizi o mentalnom zdravlju studenata. Sveučilišni centri raspoređeni diljem zemlje imaju ključnu ulogu u pružanju pomoći studentima. Osim akademske podrške, ovi centri često nude širok spektar usluga usmjerenih na psihološko blagostanje studenata. To može uključivati pristup stručnim psiholozima koji pružaju individualno savjetovanje, radionice o upravljanju stresom, tehnike opuštanja i druge oblike terapeutske podrške. Pored formalnih struktura, studentske udruge također igraju ključnu ulogu u pružanju podrške kolektivnom mentalnom zdravlju. Organiziranjem događaja, rasprava i programa koji potiču druženje, ove udruge stvaraju prostor za dijalog, razmjenu iskustava te međusobnu podršku među studentima. Sustavna suradnja između sveučilišnih resursa i studentskih inicijativa doprinosi sveobuhvatnom pristupu brizi o dobrobiti studenata u dinamičnom sveučilišnom okruženju. Uz navedene resurse, važno je istaknuti da pojedini sveučilišni programi imaju specifične timove ili mentore koji su posvećeni pružanju podrške studentima u njihovom akademskom životu. Ovi mentori često igraju ključnu ulogu u savjetovanju studenata o izazovima online nastave, pružanju smjernica za uspješno savladavanje gradiva te prepoznavanju i rješavanju eventualnih poteškoća. Također, fakulteti psihologije i njihovi odjeli često nude posebne programe usmjerene na podršku mentalnom zdravlju studenata, pružajući im alate za suočavanje sa stresom, tjeskobom i pritiscima akademskih obveza. Ovi resursi mogu uključivati radionice, individualno savjetovanje ili čak online platforme koje su dostupne studentima kako bi im omogućile pristup podršci kad god je to potrebno. Zaključno, iako su psihološki izazovi neizbježni u kontekstu online nastave, pravilna podrška obrazovnih ustanova, nastavnog osoblja i kolega može značajno ublažiti anksioznost studenata i olakšati njihovu prilagodbu novom načinu učenja. Stvaranje zajednice koja aktivno dijeli iskustva, izazove i rješenja može biti ključno za izgradnju podržavajućeg okruženja, potičući međusobnu podršku i povećavajući psihičko blagostanje studenata u digitalnom učenju. Ova povezanost unutar virtualne zajednice može dodatno pridonijeti motivaciji, angažmanu i uspjehu studenata u online okruženju. Problemi s mentalnim zdravljem ne definiraju tko ste. Oni su nešto što doživljavate. Hodate po kiši i osjećate kišu, ali vi niste kiša. - Matt Haig Više o temi mentalnog zdravlja studenata možete pronaći na: https://www.novinarz.online/mentalno-zdravlje-studenata.html https://www.srednja.hr/faks/studenti-njima-se-mozete-obratiti-donosimo-popis-besplatnih-psiholoskih-savjetovalista-na-sveucilistima/ https://www.telegram.hr/zivot/kako-ce-ova-online-nastava-utjecati-na-mentalno-stanje-djece-ugledna-psihologinja-objasnjava-za-telegram/

Psihološki izazovi online nastave
bottom of page