top of page

Svjetski dan slobode medija

Medijska sloboda… Imaju li mediji dovoljno slobode; imaju li previše? Koliko je istine u hrvatskim medijima? Što uopće možemo smatrati slobodom? Sloboda pisanja bilo čega ili sloboda da se piše istina? Točne odgovore nećete pronaći u članku (nećete ni netočne, nadam se). Svjetski dan slobode medija proglašen je 3. svibnja 1983. godine s ciljem podizanja svijesti o važnosti medijske slobode i njezinih temeljnih načela. Svake godine na ovaj dan okupljaju se medijski profesionalci i procjenjuju stanje slobode medija te raspravljaju o mogućnostima za rješavanje izazova. CSCE nalaže da je sloboda medija fundamentalno pravo svih oblika medija da funkcioniraju slobodno u društvu bez državne kontrole, restrikcija i cenzure. Ova definicija medijske slobode ne odgovara na moje pitanje. Razni internetski forumi dolaze do zajedničkog zaključka: mediji bi trebali govoriti istinu, ukoliko je znaju. Ako je ne znaju, bolje da ne govore ništa. Ali riječi su zanimljiv oružje pomoću kojeg svatko od nas dobiva određenu moć, a kontekst bi bio način korištenja tog oružja. Što je kontekst? U književnoj teoriji, okružje nekog teksta ili elementa teksta (riječi, fraze, rečenice) koje s njime tvori smislenu cjelinu. Za razliku od stvarnosti, svijeta ili ideje, koji opstoje neovisno o tekstu što ga osmišljavaju, kontekst je i sam sklop odnosa koji se oblikuje uklapanjem drugoga teksta. To znači da svaki tekst može donekle preinačiti kontekst svojega razumijevanja…. (razmislite o ovome) Mislili ste da je posao novinara siguran posao? Ili jednostavan posao? Nije. Životi ljudi koji se bave pisanjem ovise o tome što će pronaći i gdje će ih njihova istraživanja odvesti. Novinarstvo treba cijeniti. Koliko je istine u hrvatskim medijima? 2019 World Press Freedom report, ranked Croatia 64th out of 180 countries . Not great, not terrible (moje mišljenje: not acceptable) Zanimljivo je da za Republiku Hrvatsku ISTU ocjenu nose i rubrike: „sudstvo“ te „korupcija“. Procjenu radi Freedom House. Možda se tekst čini nedovršen, možda napisani tekst ima sadržaj, ali nema kontekst… mišljenje nije izneseno… bolje da ga formirate samostalno… Fun links: https://freedomhouse.org/country/croatia/nations-transit/2020 https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32920 https://hr.wikipedia.org/wiki/Svjetski_dan_slobode_medija #mediji #sloboda #rubrika #svjetski #dan #slobode #medija #istina #tekst #kontekst

Svjetski dan slobode medija
bottom of page