Vladimir Antun Posavec
Writer

Student na EFZG-u i urednik na portalu Glas Studenta

Poduzetnička - Media
Soft skills aka.
Poduzetnička aka.
+4