top of page

Cirkularna ekonomija

Od industrijske revolucije pa nadalje, gospodarstvo je bazirano na modelu rasta uzmi – napravi – iskoristi – baci. To je tzv. linearni model kojemu je cilj što kraći vijek proizvoda i što veća proizvodnja novih, kako bi se potaknula i ubrzala kupnja, no takvim se gospodarenjem nepovratno iscrpljuju resursi. Međutim, kako vrijeme odmiče i bilježi znatan porast broja ljudi, pa tako i proizvedenog otpada, potrebno je pokrenuti novi model koji će omogućiti smanjenje zagađenja i poticanje iskorištavanja otpada za daljnje svrhe. Model koji je osmišljen jest kružno gospodarstvo, to jest cirkularna ekonomija, koja produžuje životni vijek proizvoda na način da koristi već iskorištene resurse s ciljem smanjenja upotrebe sirovina i proizvodnje otpada. On uključuje ponovno korištenje, recikliranje, popravljanje i obnavljanje postojećih proizvoda i materijala. U biti, cirkularni model gospodarstva orijentiran je na ponovno iskorištavanje već iskorištenog.
Pozitivne promjene koje ovakav model donosi jesu otvaranje novih radnih mjesta, ušteda resursa i energije, smanjenje ekološkog duga te očuvanje okoliša. Temelj ovog koncepta su veća ulaganja u istraživanje i razvoj novih tehnologija koje bi dovele do energetske učinkovitosti i ekološke održivosti, a ujedno i globalne promjene svjetonazora. Trenutnim sustavom gospodarenja dolazi do velikih utrošaka energije i vode, nekontroliranog zagađenja i uništavanja biljnih i životinjskih vrsta. Jedini izlaz iz te situacije je kružno gospodarstvo koje se temelji na filozofiji da otpad ne postoji, nego da se sve može ponovno upotrijebiti na neki drugi način. Cirkularna ekonomija može smanjiti emisiju štetnih plinova za 70%, hrana koja se baca može se ponovno iskoristiti, a posebno odlaganje štetnih tvari smanjit će zagađenje okoliša. Ukoliko ne dođe do tih promjena, više nećemo biti u mogućnosti iskorištavati prirodu i naštetit ćemo sami sebi.
Europska unija sudjeluje u promicanju i provođenju mjera održivog razvoja te uvođenju kružnog gospodarstva. Ciljevi koje ima su otvaranje 400 000 novih radnih mjesta, smanjenje stakleničkih plinova za 40%, povećanje stope recikliranja na 80%, a očekuje se i rast BDP-a za 1% uz otvaranje 2 milijuna radnih mjesta. Jedan od najznačajnijih programa Europske unije, financijski instrument Program LIFE, omogućuje rješavanje ekoloških problema i potiče međusektorsku integraciju te doprinosi gospodarskom rastu i održivom razvoju. Prioritet ovog programa je financiranje i poticanje kružnog gospodarstva, a od ulaska Hrvatske u EU provedeno je čak 25 LIFE projekata u našoj državi u vrijednosti od 2,5 milijuna eura.
Vrlo je važno ukazivati na potrebu za promjenom načina života i uključiti svakog pojedinca u taj proces. Svatko ima svoju ulogu i odgovornost za okolinu u kojoj živi, stoga je bitno podići svijest u ljudima za sudjelovanjem u očuvanju okoliša i vlastite budućnosti. Na kraju krajeva, razvrstavanjem otpada ne pomažemo samo u očuvanju okoliša, već štedimo i vlastiti novac.

Cirkularna ekonomija
bottom of page