top of page

Institut za kozmologiju i filozofiju prirode: "Bez noviteta u filozofiji nema napretka u znanosti"


U filozofskom kontekstu, kozmologija označava filozofsku disciplinu koja se bavi istraživanjem vidljivog fizičkog svijeta, njegovim postankom, svrhom i zakonima što njime vladaju. S naukom fizike povezuje je isti objekt interesa - fizički bitak. Problematikom kozmologije bili su zaokupljeni već i tzv. prvi filozofi Anaksimen i Anaksimandar, a danas joj se vraćaju i suvremeni fizičari tijekom proučavanja temelja moderne fizike.


U Hrvatskoj je od početka 2022. godine s radom aktivno započeo Institut za kozmologiju i filozofiju prirode, kao stručna zajednica znanstvenika i istraživača, usmjerena prema fundamentalnim pitanjima materijalne stvarnosti i svemira kao cjeline.


“Temeljni je cilj Instituta raditi na ostvarivanju uvjeta za slobodno, kritičko i misaono - prirodoslovno kao i filozofsko - ispitivanje Prirode koje bi bilo oslobođeno svakog oblika dogmatizma i mehaničkog slijeđenja dominantnih trendova kao i tržišnih pritisaka iskazanih bilo kroz nametanje tema istraživanja po utilitarnoj osnovi, bilo zamjenom sustavnog i kvalitetnog znanstvenog rada niskokvalitetnom hiperprodukcijom vođenom pukim bibliometrijskim kriterijima.”

(preuzeto s web stranice Instituta za kozmologiju i filozofiju prirode: https://www.icpn.hr/hr-HR/ )


Foto: pixabay.com

Članovi Instituta Andrej Dundović i Petar Pavlović uključeni su u pokretanje kozmološkog centra u Križevcima u suradnji s lokalnim udrugama civilnog društva i gradom Križevci.


Unatoč otvorenoj mogućnosti da se zaposle na znanstvenim institutima u istraživačkoj sferi diljem Europe i svijeta, ovi znanstvenici svoje vrijeme posvetili su radu sa zajednicom iz koje potječu - ostavljajući primjer drugim mladim kolegama.


Zajednička je karakteristika organiziranim aktivnostima u sklopu kozmološkog centra, u čijem radu sudjeluju članovi Instituta, nekonvencionalni pristup učenju i neformalna atmosfera, za razliku od predavaonica i učionica u obrazovnim institucijama.


Zanimljiva je poveznica kozmologije i njeno prožimanje svih disciplina i područja bavljenja čovjeka; uz kozmologiju, kao najopćenitiju nauku, čvrsto povezana stoji antropologija.


Zašto je tome tako?


Naime, po renesansnim shvaćanjima svemira, može se reći da je čovjek mikrokozmos, a da je makrokozmos zapravo veliki organizam - čovjek. Tako je svaki čovjek jedan zaseban prikaz kozmosa u malome, a antropologija je nauka usko povezana s kozmologijom.


Predavanja organizirana od strane Instituta otvorena su za sve zainteresirane i slobodnog karaktera, a zasigurno su prostor za diskusiju, dijalog i spoznavanje svemira u nama i oko nas. Od ljetnih škola, znanstveno-popularnih predavanja, izložbi, do reprodukcija filmova s tematikom kozmosa - aktivnosti Instituta raznolike su i nude mnogo svojim sudionicima.


S obzirom na završetak razvoja ideja filozofije početkom 20. stoljeća, fizike sredinom 20. stoljeća, a zatim i tehnologije koja se u zadnjih desetak godina ne pomiče znatno, za predvidjeti je da bez noviteta u umjetnosti, a zatim u filozofiji, neće biti novih otkrića u fizici i tehnologiji.


Comentários


bottom of page