top of page

UMJETNA INTELIGENCIJA U STUDENTSKOM AKTIVIZMU


UVOD

Umjetna inteligencija (UI) je tehnologija koja se sve više koristi u različitim sektorima društva, uključujući i aktivizam. Umjetna inteligencija se već duži niz godina koristi u raznim industrijama kao što su: ekonomija, robotika, proizvodnja itd. Razvoj ChatGPT-a i drugih UI alata ona postaje dostupna svima, samim time ljudi počinju shvaćati njen potencijal. Taj potencijal poznat je znanstvenicima već godinama, a jedan od primjera je sustav „Deep Fake“ koji je razvijen na Sveučilištu u Stanfordu, a on može s visokom točnošću procjenjivati zdravlje pacijenata te može pretpostaviti koliko dugo će živjeti. Ova tehnologija je napredna i ispred svog vremena, no kako bi se ova tehnologija mogla iskoristiti za studentski aktivizam u stvaranju društvenih promjena?


ANALIZA PODATAKA


Jedan od načina korištenja UI u studentskom aktivizmu je kroz analizu podataka. Velike količine podataka mogu se prikupiti putem društvenih medija, internetskih stranica i drugih izvora. Korištenjem tehnika strojnog učenja i analize podataka, studenti mogu dobiti uvid u stavove i poglede različitih skupina ljudi te identificirati ključne probleme koji ih muče. Također, studenti mogu koristiti ankete i istraživanja kako bi prikupili mišljenja i stavove svojih vršnjaka o raznim pitanjima. Na temelju tih podataka mogu se identificirati zajednički interesi i potrebe, te kreirati kampanje koje će biti relevantne za ciljanu publiku. Analiza podataka također može pomoći studentima da odrede prioritete i fokusiraju se na probleme koji su najvažniji za njihove zajednice. U zaključku, analiza podataka može biti vrlo koristan alat u studentskom aktivizmu, te može pomoći studentima da razumiju svoje zajednice i rade na rješavanju problema koji su im važni. Međutim, s korištenjem UI u studentskom aktivizmu dolaze i neke brige. Na primjer, moguće je da će UI dodatno ojačati glasove većine i zanemariti manjinske glasove. To se može dogoditi ako se UI koristi samo za analizu podataka koji dolaze iz najpopularnijih društvenih medija, a ne iz manjinskih skupina koje nemaju tako velik utjecaj na internetu.

Students for Fair Admissions (SFFA) koristila je strojno učenje i analizu podataka kako bi provela istraživanje o upisima na fakultete u SAD-u i identificirala navodne diskriminacijske prakse protiv azijskih studenata. Analizirali su mnoge varijable, uključujući ocjene, testove, aktivnosti i rase, kako bi istražili jesu li azijski studenti bili diskriminirani u procesu upisa. Na kraju, organizacija je podigla tužbu protiv nekoliko elitnih fakulteta u SAD-u, navodeći da su diskriminirali azijatske studente.


KORDINACIJA AKTIVNOSTI


Jedan od načina na koji UI može biti koristan u koordinaciji aktivnosti je korištenje alata za upravljanje projektima koji koriste UI. Ovi alati mogu pomoći u organiziranju zadataka, rasporedu i prioritetima, a mogu također predvidjeti moguće probleme i dati preporuke za rješavanje problema. Na primjer, UI može automatski analizirati podatke o aktivnostima i predložiti najučinkovitije načine za rješavanje problema i poboljšanje učinkovitosti aktivnosti. Također u današnje vrijeme može predlagati ideje za konferencije, predlagati paneliste i sl.

Drugi način na koji se UI može koristiti u koordinaciji aktivnosti uključuje korištenje chatbotova i drugih sustava za automatizaciju komunikacije. Chatbotovi mogu pomoći u automatizaciji odgovora na česte upite, što može uštedjeti vrijeme i resurse. Također, chatbotovi mogu biti programirani da pružaju korisne informacije o aktivnostima, kao što su vremenski okviri, događaji i druge informacije koje bi mogle biti od interesa za članove tima.

Još jedna korisna primjena UI u studentskom aktivizmu je kroz chatbotove koji mogu biti programirani da odgovaraju na pitanja i pružaju podršku studentima koji se bave aktivizmom. Chatbotovi mogu pružati informacije o kampanjama, događajima i resursima za aktivizam, kao i nuditi savjete i podršku za studente koji se osjećaju izgubljeno ili preplavljeno. Recimo chatbot osim što može predlagati paneliste, može predložiti pitanja za paneliste, aktivnosti na radionicama i davati ideje studentima kada oni imaju kreativnu blokadu i tako studentima uštediti vrijeme.

Analiza podataka u aktivizmu koristi se već neko vrijeme, a jedan od primjera je Asana. Asana je platforma za upravljanje projektima koja koristi UI za automatsko dodjeljivanje zadataka, postavljanje prioriteta i praćenje napretka projekta. Asana je besplatna te je idealna za studente koji se bave bilo kakvom vrstom studentskom aktivizma. Osim Asane, Chatgpt također može biti koristan za sve navedeno. Iz iskustva mogu reći da može biti koristan u smišljanju naslova panela, smišljanju pitanja za paneliste kao i planiranje vremenskih okvira. Ovakav alat je vrlo koristan kod kreativne blokade prilikom planiranja projekata kao i kod nedostatka ljudi, ovakav alat može obaviti jednostavne zadatke umjesto ljudi. Koristan je za studenete jer je bepslatan i lagano dostupan.


KORIŠTENJE UMJETNE INTELIGENCIJE U PR-u


Sposobnost je umjetne inteligencije da analizira izrazito mnogo podataka i time uđe u njihovu srž, uključujući postove na društvenim mrežama, blogove i novinske članke, kako bi procijenio sentiment javnosti prema određenoj temi ili cilju studentskog aktivizma. Ovo će omogućiti aktivistima da bolje razumiju kako su njihove aktivnosti percipirane od strane šire javnosti i da prilagode svoje strategije i taktike u skladu s tim. UI također može pomoći u personalizaciji sadržaja koji se distribuira javnosti. UI algoritmi mogu analizirati preferencije i interes javnosti, te na taj način kreirati personalizirani sadržaj. Na primjer, aktivisti bi mogli koristiti UI za kreiranje personaliziranih newslettera i društvenih medijskih postova, koji će privući pažnju ciljane publike.

Također u današnje vrijeme osim pismene pomoći, UI može pružiti studentima pomoć i u izradi grafičkih vizuala. Danas postoje razni alati baziranih na umjetnoj inteligenciji, a neki od njih mogu izrađivati vizuale. UI može analizirati podatke o ciljnoj publici i dati preporuke o bojama, fontovima i drugim elementima dizajna koji će biti najučinkovitiji u komunikaciji s tom publikom.

UI također može pomoći u generiranju ideja za dizajn i uštedjeti vrijeme u procesu stvaranja dizajna. Primjerice, alat Canva uz UI koristi novu tehnologiju gdje može vektorski nacrtati crtež prema našem opisu. Iako alat još nije usavršen, u budućnosti ga očekuje veliki napredak. Canva se može koristiti za izradu vizuala, brošura, plakata i sličnih materijala te unatoč nekim problemima vrlo dobro može nacrtati jednostavne vektorske grafike visoke kvalitete za koje bismo inače potrošili puno vremena. Drugi primjer pod nazivom DALL-E razvio je open-ai (isto kao i Chatgpt). Ima mogućnost sintetizirati sliku visoke kvalitete što može biti od velike pomoći studentima koji traže slike koje su nedostupne ili ih je teško pronaći. Problem nastaje ukoliko opis slike nije dovoljno detaljan, gdje onda najčešće slike nemaju smisla. DALL-E stoga ima veliki potencijal, ali ga treba naučiti koristiti kako bi davao korisne rezultate. Oba navedena alata imaju blistavu mogućnost, ali i problematiku jer će veliki broj grafičkih dizajnera gubiti svoje poslove daljnjim razvojem tih tehnologija.


Sliku nacrtao DALL-E na temu umjetna inteligencija u studentskom aktivizmuIZAZOVI I RIZICI


Ipak, korištenje UI u aktivizmu također ima svoje izazove i rizike. Korištenje osobnih podataka može izazvati zabrinutost u pogledu privatnosti i sigurnosti podataka. Osim toga, UI alati mogu biti nepouzdani ili pristrani, što može dovesti do netočnih zaključaka i lošeg planiranja aktivnosti.

Kako bi se smanjili rizici i maksimizirale koristi korištenja UI u studentskom aktivizmu, važno je da studenti i aktivisti budu educirani o tome kako koristiti ove tehnologije i kako pravilno interpretirati podatke. Također, je važno da se pridržavaju standarda zaštite privatnosti.

Također, postoji rizik da se UI alati koriste na način koji je neetičan ili štetan po društvo, kao što je korištenje za manipulaciju javnog mišljenja ili poticanje netolerancije. Zbog toga je potrebno provoditi etičko i transparentno korištenje UI u aktivizmu, uz pažljivo praćenje i regulaciju.


ZAKLJUČAK


Umjetna inteligencija može biti korisna u studentskom aktivizmu, pogotovo u analizi podataka i koordinaciji aktivnosti. Korištenje UI može pomoći studentima da bolje razumiju svoje zajednice, identificiraju ključne probleme i kreiraju kampanje koje su relevantne za ciljanu publiku. Također, UI može pomoći u organiziranju aktivnosti, rasporedu i prioritetima, a mogu također predvidjeti moguće probleme i dati preporuke za rješavanje problema. Međutim, korištenje UI u studentskom aktivizmu također donosi i neke izazove i rizike, kao što su moguće neravnoteže u analizi podataka koje mogu dodatno ojačati glasove većine i zanemariti manjinske glasove. Svakako je potrebno razmotriti i ove čimbenike prije korištenja UI u studentskom aktivizmu. Umjetnu inteligenciju u aktivizmu svakako treba daljnje koristiti, ali uz nadzor i uz pomno planiranje u kojim segmentima se može koristiti, a u kojima je treba izbjegavati. Uz sve to treba obratiti pažnju na to da postoji opasnost da ovakva uporaba umjetne inteligencije može zamijeniti ljude i iz tog razloga je uporaba ovakve tehnologije opasna jer jednog dana može zamijeniti i nas.
Gabriel, C., Osse, L., & Souza, F. C. (2018). An Evaluation of Ideal Features in Project Management Software Tools. v. 7, 70-93. Murdoch, W. J., Singh, C., Kumbier, K., Abbasi-Asl, R., & Yu, B. (2019).

Murdoch WJ, Singh C, Kumbier K, Abbasi-Asl R, Yu B. Definitions, methods, and applications in interpretable machine learning. Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Oct 29;116(44):22071-22080. doi: 10.1073/pnas.1900654116. Epub 2019 Oct 16. PMID: 31619572; PMCID: PMC6825274.

Using AI to Detect Seemingly Perfect Deep-Fake Videos. Dostupno na: https://hai.stanford.edu/news/using-ai-detect-seemingly-perfect-deep-fake-videosComments


bottom of page